top of page
Logo 10Blank AS | Arkitekt og rådgivning

eiendomstvist / porsgrunn

I forbindelse med at kommunen feilaktig hadde tilkjent seg selv deler av min strandtomt, var Knut til uvurderlig hjelp i prosessen med å anlegge sak. På nett og i arkiver fant han frem relevante dokumenter, fra over 100 år tilbake i tid, som han sammenfattet til overbevisende dokumentasjon. Sammen med min advokat var han avgjørende for at vi vant saken, en prosess som tok flere år. Knut er svært dyktig, grundig og hyggelig, og hans tjenester er fornuftig priset.

,,

 

ABM / grunneier

© 2017 WIX for 10Blank AS

bottom of page