top of page
Logo 10Blank AS | Arkitekt og rådgivning

under utarbeidelse!

Denne katalogen over egne hus- og hyttemodeller er forsatt under utarbeidelse så noen av modellene vil derfor mangle plantegninger og 3D-illustrerte fasader. Om du ser en slik modell som likevel ser ut til å være av interesse, så sender jeg gjerne mer informasjon på din konkrete forespørsel.

Ellers kan ulike løsninger og ideer fra de forskjellige modellene i de fleste tilfeller brukes om hverandre. For eksempel kan ofte en planløsning på en fritidsbolig omarbeides til en enebolig. En modell illustrert med et klassisk uttrykk kan i de aller fleste tilfeller omtegnes til et mer moderne utrykk med relativt enkle grep.

Husk at alle modeller lar seg speilvende.

eneboliger / moderne

Moderne enebolig
Moderne enebolig

eneboliger / tradisjon

Tradisjonell enebolig

ET-1

fritidsboliger / tradisjon

Tradisjonell hytte

FT-1

© 2017 WIX for 10Blank AS

bottom of page